Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Thống kê

Quay lại

SttTên khoaSố lớpNamNữTổng Số sinh viên Chi tiết
1Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế375196271Xem
2Khoa Kế toán - Kiểm toán829320349Xem
3Khoa Kế toán - Tài chính32478102Xem
4Khoa Kinh tế - Phát triển678155233Xem
5Khoa Quản trị Kinh doanh13161367528Xem
6Khoa Tài chính - Ngân hàng2255277Xem