Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Thống kê

Quay lại

SttTên khoaSố lớpNamNữTổng Số sinh viên Chi tiết
1Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế35568123Xem
2Khoa Kế toán - Kiểm toán517156173Xem
3Khoa Kế toán - Tài chính428101129Xem
4Khoa Kinh tế - Phát triển1199244343Xem
5Khoa Quản trị Kinh doanh14131316447Xem
6Khoa Tài chính - Ngân hàng43695131Xem