Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

STT Họ Tên Khoa Xếp loại Lớp
1Lê Thị Mỹ LinhKháXem
2Trần Thị NgaKháXem
3Hoàng Thị Ngọc LệKháXem
4Bùi Thị Ngọc HuyềnGiỏiXem
5Võ Thị HuyềnKháXem
6Trần Thị HiềnKháXem
7Trần Thị HoàiKháXem
8Nguyễn Thị Ngọc HàKháXem
9Trần Thị AnKháXem
10Tống Thị DiệpKháXem
11Đoàn Thị Thục TrinhKháXem
12Đỗ Thị Thùy LinhGiỏiXem
13Lê Thị Phương ThủyKháXem
14Võ Thị Ngọc ÁnhXuất sắcXem
15Trần Thị Thu HằngGiỏiXem
16Võ Thị Diệu ThiệnGiỏiXem
17Lê Thị NgaGiỏiXem
18Hồ Thị Phương ThảoXuất sắcXem
19Lâm Nữ Hoàng LinhKháXem
20Lê Thị Hoài LyGiỏiXem
21Lê Thị Hồng ĐàoXuất sắcXem
22Nguyễn Thị Hải XuânKháXem
23Trần Thị Hòa NhưGiỏiXem
24Nguyễn Thị NyKháXem
25Hồ Thị Hạnh NhiKháXem
26Nguyễn Thị Thu HiềnKháXem
27Trần Thị Kim HiếuKháXem
28Nguyễn Thị Hồng TrinhKháXem
29Đặng Thị TrangKháXem
30Đinh Thị Như SươngKháXem