Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

STT Họ Tên Khoa Xếp loại Lớp
1Trần Thị HươngKế toánKháK.48 (Kế toán - Liên thông)Xem
2Nguyễn Thị Ny NyTài chính - Ngân hàngKháK.47 (Tài chính DN)Xem
3Đỗ Thị Thiên TrangKế toánKháK.47 CT thứ 2 (KT-Kiểm Toán)Xem
4Trương Hoàng Minh ThiệnKinh tếTrung bìnhK.46C (KTNN)Xem
5Dương Thị Thanh MinhTài chính - Ngân hàngGiỏiK.47 (Tài chính DN)Xem
6Nguyễn Hoàng An NhiênTài chính - Ngân hàngGiỏiK.47 (Tài chính DN)Xem
7Văn Trọng TínTài chính - Ngân hàngKháK.47 (Ngân hàng)Xem
8Nguyễn Thị HiềnTài chính - Ngân hàngGiỏiK.47 (Tài chính DN)Xem
9Trần Đại TínQuản trị kinh doanhKháK.47C (QTKD Thương Mại)Xem
10Ngô Đình LuyệnTài chính - Ngân hàngKháK.47 (Ngân hàng)Xem
11Hồ Đoàn Hiếu LongQuản trị kinh doanhXuất sắcK.47B (QTKD Tổng hợp)Xem
12Nguyễn Thị XoanQuản trị kinh doanhKháK.47B (QTKD Tổng hợp)Xem
13Nguyễn Đăng Trí AnhQuản trị kinh doanhKháK.47B (QTKD Tổng hợp)Xem
14Trương Đình ĐứcQuản trị kinh doanhTrung bìnhK.47B (QTKD Tổng hợp)Xem
15Lê Minh KhoaQuản trị kinh doanhKháK.47B (QTKD Tổng hợp)Xem
16Bùi Huy PhiQuản trị kinh doanhKháK.47A (QTKD Tổng hợp)Xem
17Nguyễn Văn ChungQuản trị kinh doanhKháK.47B (QTKD Thương Mại)Xem
18Nguyễn Thị Phương NhiQuản trị kinh doanhKháK.47A (QTKD Thương Mại)Xem
19Trần Thị Đài TrangQuản trị kinh doanhKháK.47A (QTKD Thương Mại)Xem
20SalakJit VongphachanhQuản trị kinh doanhTrung bìnhK.47A (QTKD Thương Mại)Xem
21Võ Trung TứQuản trị kinh doanhTrung bìnhK.47 (QTKD Tổng hợp - Đông Hà)Xem
22Santy ManivanhQuản trị kinh doanhTrung bìnhK.47A (QTKD Thương Mại)Xem
23Nguyễn Thế HòaQuản trị kinh doanhKháK.47 (QTKD Tổng hợp - Đông Hà)Xem
24Huỳnh Nhật NamQuản trị kinh doanhKháK.47 (QTKD Tổng hợp - Đông Hà)Xem
25Nguyễn Thị Thùy PhươngQuản trị kinh doanhKháK.47 (Marketing)Xem
26Lê Nữ Hoài TrangQuản trị kinh doanhTrung bìnhK.47 (QT nhân lực)Xem
27Phạm Thị PhươngKinh tếTrung bìnhK.47D (Kế hoạch - ĐT)Xem
28Huỳnh Thị Hạnh AnQuản trị kinh doanhKháK.47 (Marketing)Xem
29Lê Phúc NguyênQuản trị kinh doanhXuất sắcK.47 (Marketing)Xem
30Trần Thị Diệu HằngKinh tếKháK.47B (Kinh tế TN-MT)Xem