Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Thông báo v/v xét TN đợt tháng 2 năm 2019 số 2: Danh sách SV đã nộp đơn, ảnh và đăng ký nhận GCN, BS bằng TN (cập nhật đến hết ngày 15/1/2019)

Thông báo v/v xét TN đợt tháng 2 năm 2019 số 2: Danh sách SV đã nộp đơn, ảnh và đăng ký nhận GCN, BS bằng TN (cập nhật đến hết ngày 15/1/2019)

Một số lưu ý:

- SV kiểm tra danh sách, nếu có điều chỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng ĐTĐH, tầng 1, nhà Hành chính (gần GĐ B, căn tin) 

- SV chưa nộp đơn xin xét nhưng đã nộp ảnh có tên sau, liên hệ ngay Phòng ĐTĐH để giải quyết: 

Nguyễn Đức Huy 1 1 2 K49B QTKD 

Văn thị Thu Sương 1 1 2 K49B QTKD

Trần Thị Mỹ Linh 1 1 2 K49B KHĐT

Dương Thị Nhật Linh 1 1 2 K49D QTKD

Hồ Thị Trà Giang 1 1 2 K49C Kiểm toán

Lê Thị Trang 1 1 2 K49C Kiểm toán

Trần Thị Bảo Ny 1 1 2 K49C QTKD 

Nguyễn Đức Thành 1 1 2 K49C QTKD

Nguyễn Thị J Na 1 K49B LTKT 

Trần Thị Thu Hằng 1 1 2 K49B Kế toán 

Trần Văn Hoàng 1 1 2 K48A QTKD