Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (V/v lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 và lần 2,lần 3 các học phần của kỳ trước của các lớp K46,47,48 Bằng 1 hệ VLVH) (08/05/2016)

XEM LỊCH THI CHI TIẾT TẠI FILE ĐÍNH KÈM.

Sinh viên nộp lệ phí thi lại và học phí mới được dự thi.

Địa điểm thu: Phòng thu học phí, Tầng 1, Nhà B.

Thời gian: từ ngày 10/05/2016 đến ngày 27/05/2016 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: SV thi lại môn nào phải nộp lệ phí trước ngày thi của môn đó mới được vào thi.