Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (V/v lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của Khóa 48 LTKT hệ VLVH) (01/12/2016)

Sinh viên nộp lệ phí thi lại (tại Phòng thu Học phí, Tầng 1, Nhà B) và học phí (qua ngân hàng) mới được dự thi.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 12/12/2016 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: SV thi lại môn nào phải nộp lệ phí trước ngày thi của môn đó mới được vào thi.

Những sinh viên chưa được chuyển điểm các học phần Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 nộp chứng chỉ Ngoại ngữ B (phô tô công chứng) trở lên để Phòng ĐTĐH bố trí thi.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 09/12/2016.