Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (V/v lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của Khóa 46, 47, 48 hệ VLVH) (01/12/2016)

Sinh viên nộp lệ phí thi lại (tại Phòng thu Học phí, Tầng 1, Nhà B) và học phí (qua ngân hàng) mới được dự thi.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 12/12/2016 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: SV thi lại môn nào phải nộp lệ phí trước ngày thi của môn đó mới được vào thi.