Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Thông báo SV Khóa 49 và SV các Khóa khác nộp đơn xin xét Tốt nghiệp và ảnh làm bằng đợt 1 (dự kiến Tháng 2/2019), nộp đơn trực tuyến (không nhận đơn viết tay)

Thông báo SV Khóa 49 và SV các Khóa khác nộp đơn xin xét Tốt nghiệp và ảnh làm bằng đợt 1 (dự kiến Tháng 2/2019), nộp đơn trực tuyến (không nhận đơn viết tay)

Thực hiện kế hoạch đào tạo và xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 49 và các khóa trước, hệ chính quy đợt 1 vào  tháng 2 năm 2019;

PHÒNG ĐTĐH XIN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN CÁC NỘI DUNG SAU:

I. XÉT TỐT NGHIỆP

*** Sinh viên (SV) kiểm tra toàn bộ điểm trên trang cá nhân (Trang sinh viên), rà soát xem những học phần tự chọn đã nộp đơn xin không tính điểm (hủy) đã được đánh dấu vào cột không tính điểm chưa (trong mục Kiểm tra hoàn thành chương trình), nếu chưa thì khai trong đơn xin xét tốt nghiệp trực tuyến đính kèm sau (không viết đơn tay).

I.1. Nộp đơn xin xét tốt nghiệp:

- Đối tượng: SV khóa 49 và các khóa trước, liên thông, bằng 2, chương trình 2 đã tích lũy đủ tín chỉ theo quy định. 

Những SV này phải nộp đủ các chứng chỉ (GDTC, GDQP, Ngoại ngữ) cho phòng CTSV.

I.2. Thời gian, địa điểm nộp đơn:

- Thời gian: từ nay đến hết ngày 10/01/2019

- Nộp đơn trực tuyến qua link sau (không nhận đơn viết tay): http://esurvey.hce.edu.vn/?id=59

(Quá thời hạn trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào)

II. NỘP ẢNH LÀM BẰNG, ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN (GCN), BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP (BĐ), BẢN SAO BẰNG TN CHÍNH THỨC

Ban cán sự các lớp K49 thực hiện các công việc sau (chỉ thu những sinh viên có nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019): 

- Ảnh làm bằng: Mỗi SV nộp một ảnh 3x4, phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp (ảnh mới chụp trong vòng 1 tháng)

 - Đăng ký nhận GCN, BĐ tốt nghiệp (1 bản), bản sao bằng TN chính thức (số lượng tùy SV đăng ký) (có thu lệ phí 20.000đ/1(GCN+BĐ), 30.000đ/2 bản sao), 

riêng SV LT, B2 nộp lệ phí 50.000 để làm bằng (do là hệ ngoài ngân sách).

- Thời gian: trước ngày 15/01/2019

- Địa điểm: Phòng ĐTĐH tầng 1, nhà C, GĐ ĐHKT, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

(SV không nộp ảnh đúng thời gian trên sẽ không được cấp bằng TN đợt này)

 

Ghi Chú: Sinh viên các Khóa khác không phải Khóa 49 không cần nộp ảnh theo lớp