Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (Nghỉ học từ 15 giờ chiều thứ 7 ngày 10/9/16 để khai giảng và tổ chức ngày hội tân sinh viên) (08/09/2016)

                              ĐẠI HỌC HUẾ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                        Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 9 năm 2016

                                                              THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Theo kế hoạch vào Thứ 7 ngày 10/9/2016 nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và Ngày hội tân sinh viên chào đón khóa 50.

Vì vậy, Phòng ĐTĐH thông báo cho Giáo viên và sinh viên tất cả các hệ có lịch giảng dạy và học tập tại trường được nghỉ từ 15 giờ (gồm các lớp học tiết 7,8 và buổi tối) ngày 10/9/2016.

                                                                                                                                 PHÒNG ĐTĐH