Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (Nghỉ dạy và học chiều tối 18/11 và tối 19/11/2016) (12/11/2016)

                                                                                 THÔNG BÁO

                                                            (V/v nghỉ dạy và học tối 18, 19/11/2016)

 

          Để tham gia Lễ kỷ niệm và Hội thi văn nghệ sinh viên chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phòng ĐTĐH thông báo cho tất cả Giáo viên và sinh viên (Hệ Chính quy, Hệ VLVH) có tiết dạy và học vào chiều tối thứ 6 và thứ 7 - ngày 18/11 và 19/11/2016 được nghỉ.

          Cụ thể như sau:

          Các suất học từ tiết 9 – 12 tức là 17h – 21h được nghỉ,

          Các suất học từ tiết 1 – 8 học bình thường.

         

                                                                                                           Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2016

                                                                                                                                 PHÒNG ĐTĐH