Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Thông báo kết quả tuyển sinh Đại học văn bằng 2, Liên thông hệ Chính quy Khóa 52 (tuyển sinh năm 2018)

Thông báo kết quả tuyển sinh Đại học văn bằng 2, Liên thông hệ Chính quy Khóa 52 (tuyển sinh năm 2018)

Thông báo kết quả tuyển sinh Đại học văn bằng 2, Liên thông hệ Chính quy Khóa 52 của Trường Đại học Kinh tế tổ chức vào ngày 08, 09/12/2018, như sau: xem danh sách trúng tuyển B2 đính kèm,  danh sách trúng tuyển Liên thông đính kèm bên dưới

Anh (chị) đã trúng tuyển vào ngành: Kế toán, QTKD Đại học văn bằng 2, Liên thông hệ Chính quy Khoá 52 của trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Mời anh (chị) đến nhập học theo lịch như sau:

Thời gian nhập học bắt đầu từ 8h00’ ngày 05/01/2019.

Địa điểm nhập học: Phòng A1.1 tầng 1 nhà A, trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế (99 Hồ Đắc Di).

Nội dung nhập học như sau:

- Nộp học phí và đăng ký học cho sinh viên

- Thời gian nộp đơn xin chuyển điểm từ nay đến hết ngày 03/01/2019, tại Phòng ĐTĐH tầng 1 nhà C, 99 Hồ Đắc Di, Thành phố Huế (lưu ý photo bảng điểm đánh dấu môn xin chuyển điểm đính kèm theo đơn)

Sinh viên đăng ký học trực tuyến trên website trường từ ngày 05/01 đến hết ngày 06/01/2019 (có hướng dẫn kèm theo); thời gian học bắt đầu từ 18h00 ngày 07/01/2019 (thứ 2).

Thông tin liên hệ: 0234 3883951, 0234 3839567.

Khi đến nhập học cần mang theo:

1. Đơn xin chuyển điểm (nếu chưa nộp trước đó)

2. Học phí kỳ thứ nhất (tạm thu 20 TC) là: 5.300.000,0đ (Năm triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)

Nếu hết ngày 11/01/2019 Anh (chị) không đến nhập học và đóng học phí coi như anh (chị) không theo học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

@ THỜI GIAN VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 (KỲ THỨ NHẤT CỦA KHÓA MỚI TS)

1. Thời gian đăng ký: Từ  ngày 05/01/2019 đến ngày 06 tháng 01 năm 2019

2. Quy trình đăng ký:

Vào địa chỉ website: http://hce.edu.vn Trang sinh viên  =>  Đăng nhập: Tài khoản (chính là mã sinh viên ghi trên Giấy chứng nhận sinh viên) => Mật khẩu (lần đầu đăng nhập cũng chính là ngày/tháng/năm sinh của sinh viên (theo định dạng dd/mm/yyyy) – sau đó mỗi sinh viên tự đổi lại mật khẩu của mình) => Click đăng nhập

Tiếp theo vào mục Đăng ký học => Sinh viên đăng ký học => Click vào ô Chọn Khóa  => Chọn học phần để chọn các môn học, suất học  =>  Click nút Đăng ký học

Lưu ý:  

* Sinh viên xem hướng dẫn các thao tác đăng ký lớp học phần theo đường dẫn sau: http://k52.hce.edu.vn/dangky/

* Muốn tra cứu điểm: Sinh viên click vào nút Trang chủ trên màn hình của Trang sinh viên, click Tra cứu điểm

* Muốn kiểm tra chương trình học, hoàn thành chương trình sinh viên click vào Chương trình học, click Hoàn thành chương trình

* Tương tự với các chức năng khác, như học phí . . .

xem danh sách trúng tuyển B2, LT, đơn xin chuyển điểm, chương trình học và các quy định ở các file đính kèm kèm sau: