Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Thông báo: Danh sách tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận TN tạm thời của Khóa 48 và các khóa trước, các hệ B2, Liên thông đợt 4 tháng 11 năm 2018

Thông báo: Danh sách tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận TN tạm thời của Khóa 48 và các khóa trước, các hệ B2, Liên thông đợt 4 tháng 11 năm 2018

Những sinh viên đã đăng ký nhận GCN, đã nộp ảnh dán sổ cấp bằng đến nhận GCN và bẳng điểm tốt nghiệp tại:

- Địa điểm: Phòng ĐTĐH tầng 1 nhà C, GĐ ĐH Kinh tế, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

- Thời gian: từ chiều ngày 29/11/2018, có thể nhờ bạn bè nhận giúp.