Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017)

THÔNG BÁO (ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017)

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký lớp học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017)

Thực hiện kế hoạch Học kỳ II năm học 2016 – 2017, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến toàn thể sinh viên (SV) các lớp Hệ chính quy một số nội dung sau:

1. Thời gian đăng ký tín chỉ học kỳ 2

- Khóa 47; 48; SV các khóa trước; SV Liên thông CĐ (Hệ CQ học ban ngày): Từ 16h00 ngày 30/12/2016 đến ngày 03/01/2017;

- Khóa 49: Từ 16h00 ngày 03/01/2017 đến ngày 05/01/2017;

- Khóa 50: Từ 16h00 ngày 04/01/2017 đến ngày 07/01/2017;

2. Hướng dẫn đăng ký học

- Sinh viên xem Thời khoá biểu của các lớp học phần được mở trong Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ở  file đính kèm phía trên màn hình.

- Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo của chuyên ngành mình đang theo học đã được công bố (trong Sổ tay sinh viên và ở phần tra cứu Chương trình học trên website sinh viên) để đăng ký học phần cho phù hợp.

- Phải đăng ký các học phần bắt buộc đã cố định nhóm cho lớp truyền thống của mình, rồi mới đăng ký các học phần bắt buộc có nhiều nhóm lựa chọn cũng như các học phần tự chọn khác.

- Điều kiện mở lớp tối thiểu là 20SV/lớp học phần, vì vậy sinh viên cần lưu ý để lựa chọn học phần, điều chỉnh nhóm trong thời gian đăng ký trực tuyến.

3. Đăng ký học lại, học cải thiện điểm

            - Học lại (điểm F): SV có thể đăng ký học lại trong học kỳ này cùng với đợt đăng ký học của khóa mình.

            - Học cải thiện (điểm D): đăng ký vào học kỳ hè (chỉ SV khóa 47 trở về trước được đăng ký trong học kỳ này)

4. Đối với các học phần không mở trong học kỳ này

Nếu SV có nhu cầu học thì làm đơn (đơn SV tự viết theo cá nhân học riêng/hoặc lập danh sách theo nhóm) và ghi rõ: Họ tên, mã SV, các tiết học còn trống (để bố trí lịch).

           Gửi đơn về Phòng ĐTĐH từ ngày ra thông báo đến ngày 15/02/2017

5. Đối với sinh viên K48

SV muốn đăng ký “Thực tập nghề nghiệp” ở học kỳ này thì làm đơn (cá nhân /hoặc danh sách nhóm) và ghi rõ: Họ tên, mã SV, lớp … .

           Gửi đơn về Phòng ĐTĐH từ ngày ra thông báo đến ngày 15/02/2017

SV sẽ thực tập nghề nghiệp rải đều trong suốt cả học kỳ.

 

Lưu ý chung cho tất cả các khóa:

- SV nên sắp xếp lịch học dự kiến trước khi thời gian đăng ký bắt đầu, và nên có các phương án khác nhau.

- Đợt đăng ký thứ 2: Sẽ mở cho tất cả các khóa đăng ký chung môn học (khóa trên ĐK cùng khóa dưới và ngược lại), dự kiến thời gian từ ngày 12/01 – 15/01/2017.

- SV có ý kiến phản hồi theo địa chỉ: daotao@hce.edu.vn hoặc pxtuan@hce.edu.vn

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016

PHÒNG ĐTĐH

Xem TKB học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 ở file đính kèm sau: