Phòng Đào tạo
 • Trường đại học kinh tế

  Trường đại học kinh tế

 • Trường đại học kinh tế

  Trường đại học kinh tế

Mẫu hồ sơ Liên thông trung cấp lên Đại học

Mẫu hồ sơ Liên thông trung cấp lên Đại học

Hồ sơ gồm có:

TT

Nội dung

Số lượng

 • 1

Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp

2 bản

 • 2

Bản sao công chứng Bảng điểm tốt nghiệp trung cấp (toàn khoá học)

2 bản

 • 3

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm bên dưới)

1 bản

 • 4

Phiếu đăng ký học (theo mẫu đính kèm bên dưới)

1 bản

 • 5

Ảnh cỡ 3 x 4, ghi rõ họ, tên, ngày và nơi sinh (Tỉnh,TP) phía sau ảnh

2 chiếc

 • 6

Bản sao các giấy tờ ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

1 bản

 • 7

Bản sao công chứng Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân

2 bản

 • 8

Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

1 bản

1. Mẫu phiếu đăng ký

2. Mẫu sơ yếu lý lịch