Tin tức-Thông báo » Thông báo
THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI LẦN 2 VÀ LỊCH NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG
Ngày 29/03/2012

ĐẠI HỌC HUẾ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 28 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

 

( Về việc Thi lần 2 học kỳ I năm học 2011 – 2012 của Khóa 42

và một số nội dung khác của sinh viên hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ )

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2011 – 2012, Phòng ĐTĐH-CTSV, thông báo đến toàn thể sinh viên một số nội dung sau:

 

I. KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012

 

   1. Lịch thi kết thúc học phần lần 2 học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 của các lớp Khóa 42 hệ chính quy từ ngày 05 đến ngày 12 tháng 5 năm 2012.

      Sinh viên vào Website của trường để: In lịch thi cá nhân của sinh viên ( Vào http://www.tinchi.hce.edu.vn/ > Xem lịch thi cá nhân ) để biết: Môn thi, Ngày thi, Ca thi, Số báo danh, Phòng thi.

Chú ý:

- Những sinh viên khóa khác có đăng ký một số môn học cùng khóa 42 thì thi theo lịch này.

- Phải nộp đủ học phí và lệ phí thi lại tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (thứ 2, 4 và 6 tại phòng Y tế dãy nhà B – Trường Bia; còn các ngày khác SV nộp tại 100 Phùng Hưng) mới được vào thi.

- Vào phòng thi sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

   2. Lịch thi lần 2 các học phần Tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3 vào ngày 08/04/2012 (Đề nghị sinh viên xem lịch thi cụ thể ở file đính kèm phía trên bên trái màn hình hoặc vào trang web của Trường Đại học ngoại ngữ: http://hucfl.edu.vn/)

 

  3. Lịch thi lần 2 các học phần Giáo dục thể chất vào ngày 15/04/2012 từ 7h00 – 10h30 (Sinh viên xem thông báo cụ thể tại Bảng Thông Báo - dãy nhà B của trường hoặc vào trang web của Khoa Giáo dục thể chất: http://khoagdtc.hueuni.edu.vn/)

 

II. KẾ HOẠCH NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 Âm lịch)

- Ngày 31/3/2012 (thứ 7): Nghỉ lễ

- Ngày 02/04/2012 (Thứ 2): Nghỉ bù

          Riêng các lớp học phần có lịch giáo viên mời giảng vào thời gian trên vẫn học bình thường.

Đề nghị sinh viên và cán bộ, giáo viên theo dõi thực hiện.

                                                                                         TL HIỆU TRƯỞNG

                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐTĐH – CTSV

                                                                                                    (Đã Ký)

                                                                                     PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN