Phòng Đào tạo đại học
 • Trường đại học kinh tế

  Trường đại học kinh tế

 • Trường đại học kinh tế

  Trường đại học kinh tế

Giới thiệu chung

Phòng ĐTĐH hiện nay có 10 cán bộ, công nhân viên chức, cơ cấu gồm một trưởng phòng và một phó phòng, phòng có hai tổ chức năng là tổ Kế hoạch đào tạo và tổ Kết quả đào tạo.

Thông báo

Chính quy

Vừa làm vừa học

 • Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 hệ VLVH

  Hạn cuối ngày 19/5/2017;  Tại ngân hàng Công Thương Nam TT Huế: 40 Lê Lợi, TP Huế;  Tên TK: Trường Đại học Kinh tế Huế;  Số TK: 125.0000.15211;  Nôi dụng: ghi rõ "Họ tên, Lớp, Kỳ nộp học phí, Mã SV".

 • Quy định mới của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại học hệ VLVH ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2017

  Quy chế quy định về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học vừa được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 15/3/2017. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017 và bãi bỏ các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều củ...

Văn bằng 2, Liên thông chính quy