Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Giới thiệu chung

Phòng ĐTĐH hiện nay có 10 cán bộ, công nhân viên chức, cơ cấu gồm một trưởng phòng và một phó phòng, phòng có hai tổ chức năng là tổ Kế hoạch đào tạo và tổ Kết quả đào tạo.

Tin tức - Sự kiện

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông, hình thức đào tạo chính quy năm 2018

THÔNG BÁO Tuyển sinh đại học liên thông, hình thức đào tạo chính quy khóa 52 ( đợt 1 năm 2018)   Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo liên thông trình độ ...

Thông báo

Chính quy

Vừa làm vừa học

Văn bằng 2, Liên thông chính quy