Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Giới thiệu chung

Phòng ĐTĐH hiện nay có 10 cán bộ, công nhân viên chức, cơ cấu gồm một trưởng phòng và một phó phòng, phòng có hai tổ chức năng là tổ Kế hoạch đào tạo và tổ Kết quả đào tạo.

Tin tức - Sự kiện

(Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết tháng 10/2019) Thông báo Tuyển sinh đại học B2, Liên thông (từ CĐ, Trung cấp lên ĐH) hình thức đào tạo chính quy năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2019 ĐẠI HỌC BẰNG 2,  LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh đại học văn bằng 2 và Liên thông trung cấp, cao đẳng lên Đại học hệ CQ năm 2019 của Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế; ...

Thông báo

Vừa làm vừa học

Văn bằng 2, Liên thông chính quy