Phòng Đào tạo đại học
 • Trường đại học kinh tế

  Trường đại học kinh tế

 • Trường đại học kinh tế

  Trường đại học kinh tế

Giới thiệu chung

Phòng ĐTĐH hiện nay có 10 cán bộ, công nhân viên chức, cơ cấu gồm một trưởng phòng và một phó phòng, phòng có hai tổ chức năng là tổ Kế hoạch đào tạo và tổ Kết quả đào tạo.

Thông báo

Chính quy

 • Thông báo v/v nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt 5 tháng 11 năm 2017 hệ chính quy

  Thông báo v/v nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2017 hệ chính quy Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ chính quy là khoảng sau 20 tháng 11 năm 2017 (dự kiến) Hiện Phòng ĐTĐH đã nhận một số đơn xin xét tốt nghiệp, điểm của học kỳ 3 năm học 2016-2017 cũng đã có (nhưng chưa đủ) Vậy phòng ĐTĐH đề nghị SV đã và chưa nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt này như sau: - Kiểm tra lại điểm của mình trên trang sinh ...

 • Hướng dẫn sử dụng Website phòng ĐTĐH mới

  THÔNG BÁO SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐƠN TRỰC TUYỂN DÀNH CHO SINH VIÊN Phòng ĐTĐH triển khai hệ thống đơn trực tuyn dành cho sinh viên tại địa chỉ:  http://daotao.hce.edu.vn từ học kỳ 3 năm 2016-2017, phòng sẽ giải quyết đơn trực tuyến cho sinh viên bắt đầu từ ngày 05/07/2017. Sinh viên có nhu cầu nộp đơn trực tuyển thực hiện các bước theo hướng dẫn tại file đính kèm.

Vừa làm vừa học

Văn bằng 2, Liên thông chính quy